Cyfnod Sylfaen – ENILLYDD: Ysgol OM Edwards, Gwynedd

Cyfnod Allweddol 2 – TERFYNWYR:

Ysgol Pen y Bryn, Conwy

Ysgol Tanycastell, Gwynedd

Ysgol Llannefydd, Conwy

Gwobr Stondin Arddangos:

Ysgol Bryn Deva, Sir Flint

Gwobr Ysbryd Tîm:

Ysgol Llannefydd, Conwy

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol:

Ysgol Tudno, Conwy

Gwobr Ymgysylltu â Busnes:

Ysgol Tanycastell, Gwynedd

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm:

Ysgol Yr Hendre, Gwynedd

 Gwobr Seren Y Criw:

Lleucu – Ysgol Llanefydd, Levi – Ysgol Penybryn