Amserlen

06 Tachwedd 2017 – Cofrestrwch eich cais yma.

13 Tachwedd 2017 – Anfon Pecynnau Cystadlu i’r ysgolion sydd wedi cofrestru.

11 Mai 2018 – 4pm – Dyddiad cau am geisiadau i Gystadleuaeth Y Criw Mentrus. Ymgeisiwch yma neu anfonwch eich cais drwy’r post neu ei gludo i:

Y Criw Mentrus

Prospects Services

15 Cwrt Neifion

Ffordd Y Cefnfor

Bae Caerdydd

Caerdydd CF24 5PJ

I’ch atgoffa, gall ysgolion gynnig un ymgais ym mhob categori oedran (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)

25 Mai 2018 – Hysbysu ysgolion sydd wedi eu dewis i’r Ffeinal Rhanbarthol.

11 – 22 Mehefin 2018 – Rowndiau Terfynol Rhanbarthol ar hyd a lled Cymru.

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cadarnhau erbyn 25 Mai 2018 a’u harddangos ar y wefan hon.

D.S. Ni fydd angen i unrhyw ysgol deithio fwy nag awr neu dros 50 milltir i achlysur Ffeinal Rhanbarthol.

Cystadleuaeth Cyfnod Sylfaen (4-7 oed)

Bydd enillwyr ffeinal rhanbarthol yn cael eu cyhoeddi’n enillwyr cyffredinol. Hwn fydd uchafbwynt eu cystadlu hwy. Gobeithiwn eu gweld mewn Rownd Derfynol (Ffeinal) Cenedlaethol pan fyddan nhw ychydig yn hŷn.

Cystadleuaeth Cyfnod Allweddol 2 (8-11 oed)

Bydd y ymgais orau o bob ffeinal rhanbarthol yn mynd ymlaen i’r Ffeinal Cenedlaethol sydd i’w gynnal yn Caerdydd.

Yr wythnos yn cychwyn 2 Gorffennaf 2018 – Y Ffeinal Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Caerdydd. Bydd llety dros nos yn cael ei ddarparu i’r rhai sy’n gorfod teithio fwy nag awr neu dros 50 milltir o’r ysgol i Caerdydd.