Amserlen

06 Tachwedd 2017 – Cofrestrwch eich cais yma.

13 Tachwedd 2017 – Anfon Pecynnau Cystadlu i’r ysgolion sydd wedi cofrestru.

11 Mai 2018 – 4pm – Dyddiad cau am geisiadau i Gystadleuaeth Y Criw Mentrus. Ymgeisiwch yma neu anfonwch eich cais drwy’r post neu ei gludo i:

Y Criw Mentrus

Prospects Services

15 Cwrt Neifion

Ffordd Y Cefnfor

Bae Caerdydd

Caerdydd CF24 5PJ

I’ch atgoffa, gall ysgolion gynnig un ymgais ym mhob categori oedran (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2)

25 Mai 2018 – Hysbysu ysgolion sydd wedi eu dewis i’r Ffeinal Rhanbarthol.

11 – 22 Mehefin 2018 – Rowndiau Terfynol Rhanbarthol ar hyd a lled Cymru.

Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018 – Venue Cymru. Llandudno

Dydd Gwener 15 Mehefin 2018 – Fferm Folly, Cilgeti

Dydd Mawrth 19 Mehefin 2018 – Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon

Dydd Gwener 22 Mehefin 2018 – Theatr Hafren, Y Drenewydd

Cystadleuaeth Cyfnod Sylfaen (4-7 oed)

Bydd enillwyr ffeinal rhanbarthol yn cael eu cyhoeddi’n enillwyr cyffredinol. Hwn fydd uchafbwynt eu cystadlu hwy. Gobeithiwn eu gweld mewn Rownd Derfynol (Ffeinal) Cenedlaethol pan fyddan nhw ychydig yn hŷn.

Cystadleuaeth Cyfnod Allweddol 2 (8-11 oed)

Bydd y ymgais orau o bob ffeinal rhanbarthol yn mynd ymlaen i’r Ffeinal Cenedlaethol sydd i’w gynnal yn Caerdydd.

Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 2018 – Y Ffeinal Cenedlaethol – Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llandaf. Bydd llety dros nos yn cael ei ddarparu i’r rhai sy’n gorfod teithio fwy nag awr neu dros 50 milltir o’r ysgol i Caerdydd.