callum
rhian
owain

Y Criw Mentrus

Dyma rydyn ni’n ei wneud.

Fel Criw Mentrus, rydyn ni’n meddwl am syniadau gwych ar gyfer busnes ac yn eu cychwyn gyda’r sgiliau arbennig sydd gennym.

Hoffech chi fod yn un o’r Criw Mentrus?

Y peth pwysig ydy cofio nad oes angen sgiliau mor arbennig a hynny. Maen nhw gan bawb, maen nhw gennych chi! Y gystadleuaeth hon fydd eich cyfle i brofi hynny.

Gyda help eich athrawon, gallwch chi a’ch ffrindiau fod yn fos ar eich busnes. A mwynhau!

Sut gallwn ni helpu?

Rydyn ni yma i roi help i chi ddod o hyd i sgiliau mentro. Cyn hir, bydd gennych agwedd wych fel Amy, byddwch mor greadigol â Callum, neu fel Rhian yn dda am wneud ffrindiau ac yn hoffi trefnu fel Owain!

Beth arall?

Os na fyddwch wedi cael syniad, edrychwch ar pethau rydyn ni wedi ei wneud yn barod, a dysgu oddi wrth hynny. Os cawn ni syniadau eraill, fe fyddwn yn eu rhannu drwy’r dolenni sydd ar y we. Wnawn ni hefyd eich helpu gyda’r geiriau newydd fyddwch chi’n cael hwyl wrth eu dysgu!

Fe wnawn ni roi help i’ch athrawon hefyd. Gofynnwch iddyn nhw edrych ar dudalen Parth yr Athro.