Adnoddau’r Gystadleuaeth

Os ydych chi wedi cofrestru am y Gystadleuaeth yn barod byddwch chi wedi derbyn eich ‘Busnes mewn Bocs’, casgliad o wybodaeth ac arweiniad defnyddiol i helpu’ch cais. Yma fe welwch dipyn o gymorth ychwanegol fel yr amlinellir yn y ‘Busnes mewn Bocs’:

actionplan

Cynllun Gweithredu’r Criw Mentrus.
Argraffwch hwn i gadw cofnod o bwy yn union sy’n gwneud beth ac erbyn pryd. Cymorth perffaith wrth drefnu, sy’n cael ei argymell gan Owain.

actionplan

Dalen ar gyfer busnesau lleol.
Argraffwch hon a’i dosbarthu i fusnesau lleol yn eich ardal chi i feithrin cysylltiadau a chadarnhau eu cefnogaeth am gais eich ysgol chi. Rhian sy’n argymell hyn.

ppt thumbnail

Cyflwyniad Powerpoint y Criw Mentrus.
Ffordd syml o esbonio’r gystadleuaeth a faint o fwynhad a boddhad a gaiff eich ysgol drwy gymryd rhan. Amy sy’n argymell hyn.

actionplan

Canllaw i feddwl yn greadigol.
Mae pawb yn cymryd rhan mewn sesiynau meddwl yn greadigol yn gyson, ond mae bob amser yn werth cael eich atgoffa o beth mae’n cymryd i wneud i’r syniadau gwych yna lifo. Callum sy’n argymell hyn.