Meini Prawf Beirniadu

Ydych chi’n barod amdani?

Nod y gystadleuaeth ydy datblygu sgiliau ACPT mewn plant: Agwedd, Creadigedd, Perthynas a Threfniadaeth. Bydd cynnig tystiolaeth o’r sgiliau hyn yn eich cynnig yn ystyriaeth allweddol.

Rhaid i gais cystadleuaeth yr ysgol, ar gyfer pob ystod oedran, arddangos bod y disgyblion yn deall sut a pham bod eu busnes wedi perfformio fel y gwnaeth.

Yn benodol, rhaid i bob cais ysgol gynnwys deunyddiau wedi ei gynhyrchu gan ddisgyblion i egluro:

Pa weithgaredd menter gafodd ei gynllunio a’i gyflawni?

Pam iddyn nhw ddewis y gweithgaredd menter?

Pa sgiliau wnaethon nhw ddatblygu a’u defnyddio, yn benodol gysylltiedig â sgiliau ACPT:

  • Agwedd: deall eich hun a’ch cymhelliad, gosod a chyflawni eich amcanion.
  • Creadigedd: Cynhyrchu syniadau, datrys problemau a chreu cyfleoedd
  • Perthynas: Mynegi safbwyntiau a syniadau, gwerthfawrogi safbwyntiau eraill, a chyd-weithio ag eraill.
  • Trefniadaeth: Y gallu i wneud penderfyniadau a chyflawni amcanion

Sut gwnaethon nhw gael manteision personol wrth gymryd rhan?

Gyda phwy wnaethon nhw weithio?

Beth aeth yn dda a beth fydden nhw am ei newid y tro nesaf?

Dylai’r cais hefyd ddangos y canlynol:

  • Lefel ac ansawdd ymglymiad byd busnes. Gallai hyn gynnwys cymorth a chyngor gan entrepreneuriaid lleol sydd eisoes efallai’n ymwneud â’ch ysgol fel rhieni, neu gallech gysylltu â Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru!
  • Tystiolaeth o’r elw a wnaed
  • Tystiolaeth o’r gweithgaredd ddigwyddodd, drwy gyfrwng lluniau, recordiadau fideo neu sain.

Gall y cais fod yn un ysgrifenedig, yn cynnwys fideo neu recordiad sain, model 3D, cyflwyniad PowerPoint – unrhyw ddeunydd sy’n dangos eich creadigedd!

Y cyfan rydyn ni’n ei ddymuno ydy ei fod yn cwrdd â’r meini prawf uchod a’i fod yn amlwg wedi ei yrru gan y plant.

Mae croeso i’r ceisiadau fod yn Gymraeg neu yn Saesneg.