Cyfnod Sylfaen – ENILLYDD: Dinas Powys Infants, Bro Morgannwg

Yn Ail: Oystermouth Primary, Abertawe

Cyfnod Allweddol 2 – TERFYNWYR:

Y Bont Faen Primary, Bro Morgannwg

St Andrews Major Church in Wales Primary, Bro Morgannwg

Garth Primary , Pen y Bont

Darran Park Primary, Rhondda Cynon Taf

Gwobr Stondin Arddangos:

Tremains Primary, Pen y Bont

Gwobr Ysbryd Tîm:

Nantymoel Primary, Pen y Bont

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol:

Penygawsi Primary, Rhondda Cynon Taf

Gwobr Ymgysylltu â Busnes:

Oldcastle Primary, Pen y Bont

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm:

Brynnau Primary, Rhondda Cynon Taf

 Gwobr Seren Y Criw:

Evan Roberts, Sully Primary, Bro Morgannwg

Orla Faulkner, Oystermouth Primary, Abertawe

Naiya Partington, Coedpenmaen Primary, Rhondda Cynon Taf