Meini Prawf Barnu

Mae’r meini prawf barnu yn debyg iawn i feini prawf y gystadleuaeth, gyda ffocws ar ymddygiadau ACPT. Mae’r meini prawf barnu llawn i’w gweld yn llawlyfr y gystadleuaeth. Lawrlwythwch eich copi chi yma.

Os bydd cais eich ysgol yn symud ymlaen i Rownd Derfynol Ranbarthol y gystadleuaeth cewch chi’r cyfle i fynychu un o 4 digwyddiad ledled Cymru ym Mehefin 2018.  Yn y digwyddiadau hyn, gall eich ysgol:

  • gynhyrchu arddangosiad i ddangos rhinweddau’ch cais
  • dangos fideos, cyflwyniadau Powerpoint a ffotograffau o’ch prosiect
  • cwrdd â’r beirniaid wyneb yn wyneb ac ateb cwestiynau am eich busnes

Sylwch: I ysgolion sy’n cael eu dethol i gystadlu ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, rhaid i nifer yr aelodau tîm sy’n mynychu gael ei gyfyngu i 4 ar y mwyaf, ynghyd â 2 warchodwr.

Camau’r gystadleuaeth

Cam cyntaf – Bod yn “Ysgol Fentrus

Dwedwch wrthym am y gweithgareddau menter rydych chi’n eu gwneud yn eich ysgol yn barod neu rydych chi’n eu cynllunio am y dyfodol. Byddwn ni’n gwneud yn siŵr y cewch chi’ch amlygu fel ‘Ysgol Fentrus’ ar wefan Y Criw Mentrus.

 

Ail cam: Cyflwyno cais

Bydd staff Cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn barnu cais pob ysgol ac yn rhoi gwybod i bob ysgol a ydyn nhw wedi symud ymlaen i’w Rownd Derfynol Ranbarthol.

Trydydd cam: Rownd Derfynol Ranbarthol

Panel o Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru fydd y beirniaid ar y diwrnod.

Bydd y beirniaid yn ymweld â’r ceisiadau wrth eu stondinau arddangos, er mwyn i’r plant gael cyfle i ddweud wrthyn nhw am eu busnes, ac ateb cwestiynau, mewn amgylchedd hamddenol. Bydd gweithdai rhyngweithiol gyda Modelau Rôl eraill Syniadau Mawr Cymru hefyd.

Ar gyfer categori’r Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2), hon fydd eu rownd derfynol. Caiff yr enillydd a’r eilyddion eu cyhoeddi ar y diwrnod.

Ar gyfer categori Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3 i 6), bydd y beirniaid yn dewis enillwyr i symud ymlaen i’r rownd derfynol yng Nghaerdydd.

Bydd gwobrau eraill hefyd am y stondin arddangos gorau, ymgysylltu â busnes, a ‘Seren y Criw’ ymhlith eraill.

Pedwerydd cam: Rownd Derfynol Genedlaethol

Panel o Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru fydd y beirniaid ar y diwrnod.

Bydd y fformat yn debyg i’r Rownd Derfynol Ranbarthol. Yr un gwahaniaeth yw y bydd y terfynwyr yn rhoi cyflwyniad dwy funud am eu busnes i’r beirniaid a chynulleidfa ehangach.

Bydd y beirniaid yn ymweld â stondinau unigol i roi cyfle i’r plant ateb cwestiynau penodol.

Bydd y beirniaid yn asesu ansawdd y cais yn erbyn y meini prawf barnu a amlinellir yn llawlyfr y gystadleuaeth. Bydd adborth adeiladol yn cael ei roi i bob tîm, ond ni fydd union sgoriau pob tîm yn cael eu rhoi.

Yn y Rowndiau Terfynol Rhanbarthol a Chenedlaethol, bydd pob cael yn cael lle arddangos, bwrdd, velcro a soced pŵer trydanol i greu arddangosiad o’u gwaith a’u gweithgaredd.