Diolch o galon i’n holl feirniaid am roi’ch amser i fynychu rowndiau terfynol y Gystadleuaeth eleni.

Stacey Adameic

Adam Amor

Kristina Banholzer

Elizabeth Davies

Mark Llewelyn Evans

Annette Gee

Dafydd Hardy

Hywel Ifans

Andrew Jones

Glenda Jones

Steffan Jones

Kevin Morgan

Julia Perry

Huw Simpkins

Gafyn Stiff

Elliw Williams
ATOM PR

Owain Williams

Paul Williams