Diolch o galon i’n holl feirniaid am roi’ch amser i fynychu rowndiau terfynol y Gystadleuaeth eleni.

Stacey Adameic

Adam Amor

Gemma Collins

Richard Foxhall

Elwyn Davies

Irene Gill

Dafydd Hardy

Hywel Ifans

Deri Jones

Kevin Morgan

Oliver Page

Aled Vaughan Owen

Siwan Reynolds

Rachel Williams