Diolch o galon i’n holl feirniaid am roi’ch amser i fynychu rowndiau terfynol y Gystadleuaeth eleni.

Stacey Adameic

Adam Amor

Deri Jones

Kevin Morgan

Andrew Jones

Gemma Collins