Syniadau ar gyfer y Gystadleuaeth

Gwneud a Gwerthu

 • Bathodynnau
 • Tyfu planhigion mewn potiau
 • Cardiau
 • Marciwr darllen
 • Posteri
 • Tagiau bagiau
 • Paentio gwydr a photiau planhigion
 • Calendrau
 • Addurniadau Nadolig
 • Papur lapio
 • Bagiau anrhegion
 • Taflen gynllunio i’r ddesg
 • Cerrig glan môr fel pwysau papur
 • Gorchudd ffôn symudol

Prynu a Gwerthu

 • Bylbiau
 • Planhigion
 • Canhwyllau
 • Llyfr nodiadau
 • Pin ysgrifennu
 • Pensiliau
 • Calendar
 • Nwyddau Ymolchi
 • Bwyd adar
 • Gemwaith
 • Torch allweddi
 • Nwyddau gwallt

Cydosod a Phecynnu

 • Bylbiau, hadau
 • Offer glanhau car
 • Craceri Nadolig
 • Pecynnau gemau parti
 • Canhwyllau
 • Hosan Nadolig anifail anwes
 • Pecynnau o offer ysgrifennu
 • Potiau blodau
 • Nwyddau ystafell ymolchi

Gwasanaethau a Threfnu

 • Parti
 • Mabolgampau bach
 • Noson Gwis
 • Llyfrau sain i’r deillion
 • Tacluso’r amgylchedd
 • Ailgylchu
 • Siop Masnach Deg
 • Bore Coffi
 • Golchi ceir

Gobeithio bod y rhestr o syniadau wedi bod o help ar gyfer y gystadleuaeth. Lle da arall am syniadau ydy busnesau ac entrepreneuriaid eich ardal chi, fyddai’n siwr o fod yn falch o gefnogi eich ymgais.

Hwyrach eu bod eisoes yn Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru, sef entrepreneuriaid sy’n gweithio gydag ysgolion uwchadd i ysgogi menter ymhlith pobl ifanc.