Gweithgareddau dysgu Cyfnod Sylfaen

Lluniwyd gweithgareddau cystadleuaeth Cyfnod Sylfaen a deunyddiau cymorth i ddatblygu ymddygiad entrepreneuraidd plant o oedran cynnar, gan wneud menter yn hwyl a rhyngweithiol Mae’r gweithgareddau yn annog plant i ddatrys problemau, trafod canfyddiadau a mabwysiadu ystod o rolau o fewn grwpiau bach neu wrth weithio o fewn tîm..

Deunyddiau Cymorth Cystadleuaeth y Cyfnod Sylfaen

Mae’r adnoddau Cyfnod Sylfaen sy’n dilyn wedi cael eu datblygu i’ch cefnogi chi gyda gweithgareddau Menter yn yr ysgol. Gan mai adnoddau peilot yw’r rhain bydden ni’n croesawu unrhyw adborth sydd gennych am eu cynnwys a’u perthnasedd. Hefyd byddai’n dda gennym gael eich awgrymiadau ar ddatblygu adnoddau yn dyfodol. Anfonwch e-bost atom ni yn YCriwMentrus@cazbah.biz

 

Teitl

Disgrifiad

Gweithgaredd 1 Beth sy’n mynd ymlaen yn lleol? Ymweliad â’r ardal leol
Gweithgaredd 2 Beth allen ni ei wneud? Meddwl am gynnyrch
Gweithgaredd 3a Pwy ydyn ni’n mynd i siarad â nhw? Paratoi am ymwelydd
Gweithgaredd 3b Ble byddwn ni’n mynd? Paratoi am ymweliad
Gweithgaredd 4 Beth wnaethon ni ei ddarganfod? Dysgu oddi wrth ymweliad / ymwelydd
Gweithgaredd 5 Beth mae pobl ei eisiau? Cynnal ymchwil i’r farchnad
Gweithgaredd 6 Beth fyddwn ni’n galw arnon ni’n hunain? Creu enw cwmni
Gweithgaredd 7 Sut allwn ni hysbysebu? Creu hysbyseb
Gweithgaredd 8 Gallwn ni ei wneud e! Gwneud cynnyrch
Gweithgaredd 9 Sut ydyn ni’n delio â chwsmeriaid? Cyfathrebu â chwsmeriaid
Gweithgaredd 10 Gallwn ni ei werthu Gwerthu cynnyrch neu wasanaeth
Gweithgaredd 11 Sut wnaethon ni? Gwerthuso’r fenter