ROWND DERFYNOL GENEDLAETHOL (CYFNOD ALLWEDDOL 2 YN UNIG)

Ennillydd: Cadoxton Primary, Bro Morgannwg

Yn ail: Y Bont Faen Primary, Bro Morgannwg, Maerdy Community Primary, Rhondda Cynon Taf, Ysgol y Lawnt, Blaenau Gwent

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: Ysgol Llannefydd, Conwy

Stondin Arddangos Orau: Ysgol T Llew Jones, Ceredigion

Ysbryd Tȋm: Maerdy Community Primary, Rhondda Cynon Taf

Seren y Criw: Thomas Roberts, Ysgol Tanycastell, Ffion Williams, Ysgol y Lawnt

Cyflwyniad Orau: Caedraw Primary, Merthyr Tudful

Seren y Criw (Athrawon): Tom Russell, Cefn Cribwr Primary, Jodie Stokes & Scott Beale, Caedraw Primary

Ymgysylltu â Busnes: Millbank Primary, Caerdydd

ECO/Sgolion: Clyro CiW Primary, Powys

Rhestr o Enillwyr Rhanbarthol

Venue Cymru

Fferm Folly

Blaenafon 18/6

Blaenafon 19/6

Y Drenewydd

Oriel Ffotograffau

Rownd Derfynol Genedlaethol