ROWND DERFYNOL GENEDLAETHOL (CYFNOD ALLWEDDOL 2 YN UNIG)

Ennillydd: Ysgol Pont y Gof, Gwynedd

Yn ail: Gynradd Caedraw, Merthyr Tudful, Ysgol Llannefydd, Conwy

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol: Howell’s School, Caerdydd

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm: Whitestone Primary, Abertawe

Stondin Arddangos Orau: Ysgol Pentreuchaf, Gwynedd

Ysbryd Tȋm: Ysgol Gynradd y Garth, Pen-y-bont ar Ogwr

Seren y Criw: Morgan Dryhurst Jones, Ysgol Pentreuchaf, Gwynedd

Cyflwyniad Orau: Darran Park Primary, Rhondda Cynon Taf

Seren y Criw (Athrawon): Emma Tarr & Hayley Phillips, Ysgol Gynradd y Garth, Pen-y-bont ar Ogwr

Ymgysylltu â Busnes: Ysgol Gynradd y Garth, Pen-y-bont ar Ogwr

Rhestr o Enillwyr Rhanbarthol

Eden

Venue Cymru

Margam

Folly Farm

Oriel Ffotograffau

Rownd Derfynol Genedlaethol