Categori Cyfnod Sylfaen: Bod yn gymwys i Gystadlu:

 • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
 • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 4 a 7 mlwydd oed (Derbynfa, Bl 1 a 2)

Categori Cyfnod Allweddol 2: Bod yn gymwys i Gystadlu:

 • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
 • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 8 ac 11 mlwydd oed (Bl 3 i 6)

Y Ddau Gategori: Meini Prawf bod yn gymwys i gystadlu:

 • I gymhwyso ar gyfer cystadlu, rhaid i’r holl weithgaredd yn eich ymgais fod wedi digwydd rhwng 1 Ionawr 2017 a 11  Mai 2018
 • Dim ond 1 ymgais a ganiateir ar gyfer pob categori o’ch ysgol.
 • Rhaid cyfyngu’r nifer yn y tîm yn y rowndiau Terfynol Rhanbarthol a Chenedlaethol i uchafswm o 4 plentyn, ynghyd â 2 warchodwr.

Gwybodaeth bwysig am dreuliau

 • Caiff costau teithio eu talu i dimau sy’n teithio i’r Rownd Derfynol Genedlaethol yng Nghaerdydd os ydy’r siwrnai dros 50 milltir neu dros 1 awr bob ffordd i Caerdydd (gan fesur pellter o’r ysgol ei hun i Gaerdydd).
 • Bydd lwfans o hyd at £100 tuag at lety dros nos yn cael ei ddarparu ar gyfer pob tîm sy’n teithio i’r Rownd Derfynol Genedlaethol yng Nghaerdydd os ydy’r siwrnai dros 50 milltir neu dros 1 awr bob ffordd i Caerdydd (gan fesur pellter o’r ysgol ei hun i Gaerdydd).
 • Cewch ymgeisio AM DDIM
 • Yn anffodus, ni ellir talu costau teithio i’r ysgolion am ddod i’r Ffeinal Rhanbarthol.