Categori Cyfnod Sylfaen: Bod yn gymwys i Gystadlu:

  • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
  • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 4 a 7 mlwydd oed (Derbynfa, Bl 1 a 2)

Categori Cyfnod Allweddol 2: Bod yn gymwys i Gystadlu:

  • Agored i holl Ysgolion Babanod / Cynradd Cymru
  • Dylai’r holl blant sy’n cymryd rhan fod rhwng rhwng 8 ac 11 mlwydd oed (Bl 3 i 6)

Y Ddau Gategori: Meini Prawf bod yn gymwys i gystadlu:

  • I gymhwyso ar gyfer cystadlu, rhaid i’r holl weithgaredd yn eich ymgais fod wedi digwydd rhwng 1 Ionawr 2017 a 11  Mai 2018
  • Dim ond 1 ymgais a ganiateir ar gyfer pob categori o’ch ysgol.
  • Rhaid cyfyngu’r nifer yn y tîm yn y rowndiau Terfynol Rhanbarthol a Chenedlaethol i uchafswm o 4 plentyn, ynghyd â 2 warchodwr.

Gwybodaeth bwysig am dreuliau

  • Cewch ymgeisio AM DDIM
  • Yn anffodus, ni ellir talu costau teithio i’r ysgolion am ddod i’r Ffeinal Rhanbarthol.
  • Ar gyfer timau’r Rownd Derfynol Genedlaethol sy’n teithio mwy na 50 milltir neu fwy nag 1 awr bob ffordd i Gaerdydd, caiff lwfans ei ddarparu tuag at lety dros nos i bob tîm ynghyd â chyfraniad o hyd at £100 am y teithio i Gaerdydd ac yn ôl (cyfrifir y pellter o gyfeiriad yr ysgol i Gaerdydd).