Cyfnod Sylfaen – ENILLYDD: Howell’s School, Caerdydd

Yn Ail: Trinant Primary, Caerffili

Cyfnod Allweddol 2 – TERFYNWYR:

Trelewis Primary, Merthyr Tudful

Howell’s School, Caerdydd

Creigiau Primary, Caerdydd

Caedraw Primary, Merthyr Tudful

Gwobr Stondin Arddangos:

Millbank Primary, Caerdydd

Gwobr Ysbryd Tîm:

Trowbridge Primary, Caerdydd

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol:

Christ the King Primary, Caerdydd

Gwobr Ymgysylltu â Busnes:

Ysgol Penalltau, Caerffili

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm:

Trowbridge Primary, Caerdydd

 Gwobr Seren Y Criw:

Amelie Caesar, Howell’s School, Caerdydd

Megan Jones, Ysgol Bro Helyg, Blaenau Gwent