User Registration
Adran 1 y ffurflen hon yw’r cam cyntaf tuag at gwblhau’ch cais i’r Criw Mentrus 2017/18. Dylai’r adran hon gael ei gwblhau’n llawn ac ar ôl i chi wneud hynny bydd eich manylion mewngofnodi’n cael eu hanfon atoch chi mewn e-bost.

Ar ôl derbyn yr e-bost gyda’ch manylion mewngofnodi byddwch yn gallu mewngofnodi a gweld y meini prawf barnu a dechrau cwblhau’r ffurflen gais. Does dim rhaid cwblhau hon mewn un ymweliad – cewch chi ddychwelyd i ychwanegu at/ diwygio’ch cyflwyniad ar unrhyw adeg hyd at ddyddiad cau’r gystadleuaeth.

Am ba gystadleuaeth/gystadlaethau ydych chi’n ymgeisio?
Sending