Cyfnod Sylfaen – ENILLYDD: Caedraw Primary, Merthyr Tudful

Yn Ail: Craigfelen Primary, Abertawe

Monnow Primary, Casnewydd

Ysgol Penalltau, Caerffili

Cyfnod Allweddol 2 – TERFYNWYR:

Millbank Primary, Caerdydd

Ysgol y Lawnt, Blaenau Gwent

Garnteg Primary, Torfaen

Gwobr Stondin Arddangos:

Ringland Primary, Casnewydd

Gwobr Ysbryd Tîm:

Hawthorn Primary, Rhondda Cynon Taf

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol:

Caedraw Primary, Merthyr Tudful

Gwobr Ymgysylltu â Busnes:

Ringland Primary, Casnewydd

Gwobr Cysylltiadau â’r Cwricwlwm:

Monnow Primary, Casnewydd

Gwobr ECO Sgolion:

Craigfelen Primary,  Abertawe

 Gwobr Seren Y Criw:

Seren, Millbank Primary,  Caerdydd

Ashton Evans, Craigfelen Primary, Abertawe