Amy

Mae Amy yn credu y

gall unrhyw un wneud

unrhyw beth os byddan nhw’n

gweithio’n ddigon caled.

Mae hi’n iawn!