Cyfnod Allweddol 2 – TERFYNWYR:

Trinant Primary, Caerffili

Darran Park Primary, Rhondda Cynon Taf

Caedraw Primary, Merthyr Tudful

Gwobr Stondin Arddangos:

Hendredenny Park Primary, Caerffili

Gwobr Ysbryd Tîm:

Thornhill Primary, Caerdydd

Mae’r rhan fwyaf Gwobr Cynnyrch Arloesol:

Penygawsi Primary, Rhondda Cynon Taf

Gwobr Ymgysylltu â Busnes:

Trinant Primary, Caerffili

Gwobr Seren Y Criw:

Katie Mcdermot, Ysgol Penalltau, Caerffili